Monthly Archives May 2014

Kuća otporna na vodu

Kuća otporna na vodu

Na jednom od rešenja kako da kuće izdrže poplavne talase rade u britanskoj kompaniji “Baca Architects”, koja projektuje kuće koje mogu da se odupru poplavama. Njihova kuća ima jednu značajnu karakteristiku  a to je da može da pluta na vodi.

Read More »